top of page

Jak zostać opiekunem w żłobku?

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM W ŻŁOBKU?

Opiekunem w żłobku może zostać:

 • absolwent odpowiednich studiów,

 • absolwent studiów, na których poruszane są zagadnienia związane z opieką lub rozwojem dziecka, ale musi przejść 80h szkolenie uzupełniające jego wiedzę, by móc podjąć pracę

 • osoba z wykształceniem średnim, która ukończy kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcy

 • osoba, która ma uprawnienia pielęgniarki lub opiekunki dziecięcej

Jakie kroki można podjąć, jeśli chce się zostać opiekunem? Poniżej uszczegóławiam wyżej wymienione punkty. Przyjemnej lektury! :)
MOŻLIWOŚĆ I: IŚĆ NA STUDIA

Opiekunem w żłobku można zostać poprzez wybór odpowiednich studiów. Na dzień dzisiejszy możesz pracować jako opiekun w żłobku, gdy ukończysz jeden z poniższych kierunków:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (tytuł magistra)

 • położnictwo (przynajmniej tytuł licencjata)

 • pedagogika społeczno-wychowawcza (tytuł magistra)

 • pedagogika wczesnej edukacji (tytuł magistra)

 • pedagogika, specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza,

 • terapia pedagogiczna ( są to studia drugiego stopnia lub podyplomowe)


MOŻLIWOŚĆ II: UKOŃCZENIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO

Żeby zostać opiekunem w żłobku, można ukończyć studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,

 • edukacja prorozwojowa,

 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,

 • psychologia wychowawcza,

 • psychologia dziecięca,

 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,

 • pedagogika małego dziecka.CZY DOZWOLONY JEST INNY KIERUNEK STUDIÓW NIŻ WYMIENIONE WYŻEJ?

Tak. Jednak musisz spełnić dwa warunki:

1) w programie wybranych przez Ciebie studiów muszą być poruszone zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem,

2) musisz odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia Twojej wiedzy oraz umiejętności.


CZY TYLKO STUDIA POZWALAJĄ PRACOWAĆ JAKO OPIEKUN W ŻŁOBKU?

Nie! Jako opiekun w żłobku może pracować także osoba, która ma kwalifikacje pielęgniarki lub Opiekunki dziecięcej, a także osoba z wykształceniem średnim, jeśli przejdzie kurs, który nada jej takie uprawnienia... ale o tym za chwilę.

MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM

Jeśli masz wykształcenie średnie lub średnie branżowe, to możesz pracować w żłobku, jeśli odbędziesz kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs ten trwa 280 godzin, z czego 80 godzin to zajęcia praktyczne, w ramach których odbędziesz praktyki w żłobku pod okiem opiekuna. UWAGA! Istotne, żeby w kursie znajdowały się moduły z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku - inaczej będziesz musiała/musiał odbyć dodatkowy kurs.Zaproszenie

Jeśli marzysz o pracy jako opiekun w żłobku, a nie masz do tego adekwatnych uprawnień, zapraszam Cię na kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. Został on przygotowany przez naszych specjalistów. Znajdują się w nim m.in. moduły związane z:

 • rozwojem dziecka

 • zadaniami opiekuna

 • praktycznymi wskazówkami, które przydadzą się w pracy

 • pierwszą pomocą

Dowiedz się więcej pod adresem: https://www.itw.com.pl/opiekunwzlobku


Do następnego przeczytania!

Paulina

Comments


bottom of page