top of page

Projekty UE

logo unijne projekty unijne realizowane w itw polska

Od 2019 realizujemy 2 projekty unijne dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Projekty przeznaczone są dla:

 • Dzieci 

 • Seniorów 

 • Osób z niepełnosprawnością

kadra ITW POLSKA

Jeszcze w zielone gramy

projekt aktywizacji społecznej dla 30 osób 65+

2019 - Jeszcze w zielone gramy
Obraz seniora ćwiczącego podczas zajęć ruchowych na projektach ITW POLSKA

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

aktywizacja i poprawa samopoczucia 30 osób niesamodzielnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 65+, w formie integracji, działań rehabilitacyjnych i rekreacja

Grupa docelowa projektu:

 • Seniorzy 65+

 • Osoby z niepełnosprawnością

Czas trwania projektu:

styczeń-czerwiec 2019
 

Planowane efekty: 

 • wzrost świadomości zdrowotnej, dot. zdrowego odżywiania

 • podejmowanie aktywności społecznej 

 • poprawa samopoczucia

 • zwiększenie aktywności w zakresie rekreacji i sportu
   

Wartość projektu: 41 336,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 39 234,40 zł

Spotkanie informacyjne:

Data: 10.01.2019 r.

Miejsce: Budynek Partner KLEKS, Dworcowa 7 w Toruniu,
sala konferencyjna

Warunki uczestnictwa: 

 • osoby niesamodzielne wiek 65+ lub

 • zaświadczenie o niepełnosprawności lub

 • adres zamieszkania na obszarze LSR

 • Obecność na zajęciach 90 % 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 20 stycznia 2019

 • II tura: 30 stycznia 2019
  (II tura w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji)

Formularz zgłoszeniowy: 

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji: 

 1.  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy o dostarcz w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: biuro.itw@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń 

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

 

kreAKTYWNIE bez barier

zajęcia aktywizujące dla dzieci w wieku 7-14

2019 KreAKTYWNIE bez barier
Obraz dzieci bawiących się podczas zajęć ITW POLSKA

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

wzrost działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Grupa docelowa projektu:

 • Wychowankowie placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 • Wychowankowie placówek socjalizacyjnych

 • Wychowankowie Rodzinnych Domów Dziecka

 • Wychowankowie z Rodzin Zastępczych

 • Osoby z niepełnosprawnością

Czas trwania projektu:

styczeń-czerwiec 2019
 

Planowane efekty: 

 • wzmacnianie zachowań pożądanych społecznie

 • poszerzanie horyzontów zawodowych 

 • pokazanie kierunków rozwoju osobistego

 • inspiracja 
   

Wartość projektu: 34 578,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 30 578,00 zł

Spotkanie informacyjne:

Data: ustalona indywidualnie z uczestnikami/opiekunami projektu

Miejsce: Budynek Partner KLEKS, Dworcowa 7 w Toruniu,
sala konferencyjna

Warunki uczestnictwa: 

 • Przynależenie do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub

 • Placówki Socjalizacyjnej lub 

 • Rodzinnego Domu Dziecka lub

 • Rodziny Zastępczej lub

 • Orzeczenie o niepełnosprawności

 • Obecność na zajęciach 90 %

 • Zamieszkanie na obszarze LSR

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 20 stycznia 2019

 • II tura: 30 stycznia 2019
  (II tura w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji)

Formularz zgłoszeniowy: 

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji: 

 1. Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: biuro.itw@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń 

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

 

Jeszcze w zielone gramy +

projekt animacji społecznej dla 20 osób 60+

2020 - Jeszze w ziln gramy +
Obraz seniora biorącego udział w zajęciach ITW POLSKA

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

Celem projektu jest organizacja społeczności lokalnej/obywatelskiej,

wzmocnienie potencjału animatorów i liderów działających na obszarze LSR w

zakresie animacji społecznej, zorganizowanie zajęć integracyjnych,

rehabilitacyjnych i rekreacyjno-sportowych


Grupa docelowa projektu:

 • Seniorzy mężczyźni - 65 lat i więcej, dla kobiety - 60 lat i więcej.

 • Osoby z niepełnosprawnością

Czas trwania projektu:

styczeń-czerwiec 2020

sierpień-wrzesień 2020


Ze względu na COVID realizacja projektu została przedłużona do końca roku 2020
 

Planowane efekty: 

 • wzrost świadomości zdrowotnej uczestników

 • zachęcenie uczestników do podejmowania aktywności społecznej

 • poprawa samopoczucia uczestników projektu

 • zwiększenie długofalowej aktywności uczestników w zakresie rekreacji i sportu

 • budowanie relacji międzyludzkich w zakresie wsparcia i samopomocy

Wartość projektu: 36 235,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 34 071,00

Spotkanie informacyjne:

Data: 07.01.2020 r., godz. 14:00

Miejsce: Budynek Partner KLEKS, Dworcowa 7 w Toruniu,
sala konferencyjna

Warunki uczestnictwa: 

 • osoby niesamodzielne wiek 60 + kobiety, 65+ mężczyźni lub

 • zaświadczenie o niepełnosprawności lub

 • adres zamieszkania na obszarze LSR

 • Obecność na zajęciach 90 %

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 20 stycznia 2020

 • II tura: 30 stycznia 2020
  (II tura w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji)

Formularz zgłoszeniowy i regulamin: 

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji: 

 1.  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy o dostarcz w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: biuro.itw@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń 

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

 

bottom of page