top of page

Dla Seniora

belka projektów unijnych UE

Klub Seniora "Odyseja 1"
zwiększenie aktywności społecznej 15 osób 60+ w Bydgoszczy

Senior Dance Club

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR w Bydgoszczy. w

Grupa docelowa projektu:

 • Seniorzy 60+

 • Osoby z niepełnosprawnością lub

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 • osoby zamieszkałe w Bydgoszczy

Czas trwania projektu:

luty 2022 - czerwiec 2022
 

Planowane efekty: 

 • wzrost świadomości zdrowotnej, dot. zdrowego odżywiania

 • podejmowanie aktywności społecznej 

 • poprawa samopoczucia

 • aktywizacja społeczna

 • zwiększenie aktywności w zakresie rekreacji i sportu
   

Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Beneficjent: Odyseja Edukacjo sp. z o.o.,

Dodatkowe informacje:

 • Tel.: 668-378-550

 • Miejsce odbywania zajęć: Jarużyńska 9, Bydgoszcz

 • Spotkanie informacyjne: 20.10.2021 oraz 28.02.2022, godz. 16:00
  Uwaga! należy potwierdzić obecność na spotkaniu

Warunki uczestnictwa: 

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  wiek 60+ lub

 • zaświadczenie o niepełnosprawności i

 • adres zamieszkania na obszarze LSR (Bydgoszcz) i

 • Obecność na zajęciach 80 % i

 • brak uczestnictwa w innym projekcie z naboru LGD

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 08-10.03.2022

 • II tura: 12.03.2022

Harmonogram zajęć:

 • zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym
  zajęcia ok. 2-3x w tygodniu


Zasady rekrutacji: 

 1. Zgłoś się na spotkanie informacyjne (telefonicznie)

 2. Weź udział w spotkaniu

 3. Nasza kadra pomoże w wypełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej
  (formularz rekrutacyjny)

 4. Wypełnij wymaganą dokumentację

 5. Sprawdź wyniki rekrutacji

 6. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

 

Przewidywany program

 • Zajęcia sportowe (gimnastyka dla seniora) - 1 raz w tygodniu

 • Warsztaty aktywizujące (arteterapia) - 8 spotkań po 4 godz.

 • Prelekcje (prawnik, dietetyk, podróżnik i inne) - 8 spotkań po 4 godz.

 • Imprezy okolicznościowe - 1 raz w miesiącu

 • Akademia Aktywnego Seniora - uroczysta gala

Opis projektu

 1. Projekt Klub Seniora "Odyseja 1" skierowany jest do seniorów w wieku 60+ z terenu Bydgoszczy

 2. Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej projekt jest całkowicie bezpłatny

 3. Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie umowy

 4. Wymagana frekwencja min. 80 %

 5. Projekt odbywa się w placówce: Jarużyńska 9, Bydgoszcz

 6. Zajęcia mają na celu poprawę samopoczucia i rozwijanie pasji

Dokumentacja projektu - kliknij i pobierz

Realizacja

bottom of page