top of page

Dla Seniora

logo projektów unijnych UE

Klub Seniora "Odyseja"
zwiększenie aktywności społecznej 16 osób 60+

Senior Dance Club

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

zwiększenie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR.

Grupa docelowa projektu:

 • Seniorzy 60+

 • Osoby z niepełnosprawnością lub

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Czas trwania projektu:

kwiecień-czerwiec 2021
 

Planowane efekty: 

 • wzrost świadomości zdrowotnej, dot. zdrowego odżywiania

 • podejmowanie aktywności społecznej 

 • poprawa samopoczucia

 • zwiększenie aktywności w zakresie rekreacji i sportu
   

Wartość projektu: 52 051,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 49 420,00 zł

Beneficjent: Odyseja Edukacjo sp. z o.o.,

Spotkanie informacyjne:

 • Data: kwiecień 2021 r. - należy umówić się telefonicznie na spotkanie indywidualne

 • Miejsce: Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń

Warunki uczestnictwa: 

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  wiek 60+ lub

 • zaświadczenie o niepełnosprawności i

 • adres zamieszkania na obszarze LSR i

 • Obecność na zajęciach 80 % i

 • brak uczestnictwa w innym projekcie z naboru 1/G/2019

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 01 maja 2021

 • II tura: 05 maja 2021
  (II tura w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji)

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji: 

 1.  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy o dostarcz w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: odysejaedukacjo@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

Lista osób zakwalifikowanych do projektu i formularz zgłoszeniowy:

 

Przewidywany program

 • Zajęcia sportowe - 2 razy w tygodniu

 • Warsztaty aktywizujące - 10 godzin

 • Terapia zajęciowa - 10 godzin

 • Wyjazd uzdrowiskowy do Ciechocinka

 • Wyjście do kina

 • Wyjście do teatru - x2

 • Konsultacje psychologiczne

 • Uroczyste zakończenie projektu\\

bottom of page