top of page

Kurs uzupełniający dla Opiekuna dziennego

Siedzi dziecko

40-godzinny kurs uzupełniający dla Opiekuna Dziennego to szkolenie kwalifikacyjne, odnawiające Ministerialne uprawnienia do pracy z dziećmi.

Kurs organizujemy na podstawie akredytacji
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego.

Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.

Kurs przeznaczony dla: pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogów opiekuńczo-wychowawczych, którzy chcą podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, a nie pracowały z dziećmi przed podjęciem zawodu lub dla osób chcących uzupełnić posiadane kwalifikacje. 

RUSZYŁA SPRZEDAŻ
SZKOLENIA

Zarezerwuj szkolenie w promocyjnej cenie
do 200 zł taniej!


Szkolenie zostanie udostępnione
bezpośrednio po zakupie

Cena promocyjna: 389 zł!
Cena regularna: 589 zł 

Skakanie na łóżku

Legalność

Jako Organizator kursu posiadamy zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursu w formie
stacjonarnej oraz online. 

 

Nr zgody 18/2020

 

Dodatkowo jesteśmy zarejestrowaną Instytucją szkoleniową
 

Po kursie

Słodki chłopczyk

Legalne uprawnienia

Kurs realizujesz na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - co oznacza, że Twoje certyfikaty będą honorowane we wszystkich placówkach i instytucjach. 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
 

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Smiling Baby

Możliwość pracy

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach.

Chwyć dziecka

Elastyczność

Po zapisie na kurs online, automatycznie otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej.

 

Ty decydujesz, kiedy i w jakim tempie realizujesz kurs. Do kursu możesz przystąpić każdego dnia. 

Ministerialny

program szkoleniowy

Szkolna wycieczka w lesie

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Program kursu w ITW Polska został zatwierdzony przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa z up.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Znak sprawy: DSR.V.833.16.2020

​Program:

 1. udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

 2. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

 3. innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka.

Matka i dziecko

Realizacja
 

Kurs online

Abstrakcyjny kształt 1

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz certyfikat zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi

 • certyfikat taki sam, jak na kursie stacjonarnym

 • dostęp do platformy 24/7 - Ty decydujesz kiedy odbywasz kurs

 • Trenerzy praktycy

 • 40 godzin na platformie

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość odbycia praktyk z polecenia ITW

 • niski koszt kursu

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • możliwość płatności ratalnej

od 389 zł

Dziecko z niedźwiedziem

Ministerstwo przewidziało następujące wymagania do ukończenia kursu:
 

 • posiadane wykształcenie średnie

 • ukończone 18 lat

 • ukończenie kursu

Platforma

Opis platformy na której odbywa się 40-godzinny kurs uzupełniający dla opiekuna dziennego. Przedstawienie platformy Akademia Pedagogiki i ITW POLSKA.

Nowoczesna platforma

Stworzyliśmy od podstaw platformę, na której umieściliśmy materiały

Akademia Pedagogiki logo

Szkolenie udostępniliśmy na nowoczesnej platformie edukacyjnej Akademii Pedagogiki

Pytania
odpowiedzi

Red Scribble

Ile trwa uzupełniający kurs opiekuna dziennego?

Wg. przepisów prawa - kurs trwa 40 godzin.

Red Scribble

Jaka jest forma kursu?

Kurs możesz zrobić w formie online. Na platformie internetowej, gdzie sam decydujesz kiedy i w jakim tempie realizujesz kurs.

Red Scribble

Jakie są metody płatności za kurs?

Za kurs możesz zapłacić w formie przelewu online.

Jeżeli jesteś placówką i realizujesz projektu z Urzędu Miasta, Pracy, Unii Europejskiej i.in.- płatność po podpisaniu umowy może nastąpić z odroczym terminem na podstawie wystawionej faktury.

Red Scribble

Czy kurs online odbywa się o określonych porach?

Nie! To Ty decydujesz kiedy i jak szybko ukończysz kurs. To zależy od Twoich predyspozycji i ile czasu dziennie poświecisz na realizację materiału. Platformę udostępnimy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Red Scribble

Czy muszę mieć ukończone studia, by wziąć udział w kursie?

Nie! Nie musisz mieć ukończonych studiów. Kurs jest kwalifikacyjny, co oznacza, że otrzymujesz kwalifikacje w zawodzie. Wystarczy, że posiadasz wykształcenie średnie.

Red Scribble

Jaką liczbą dzieci mogę opiekować się po kursie?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, lub wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci.

Red Scribble

Program

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Red Scribble

Czy to jest legalne?

Posiadamy odpowiednie zgody Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na organizację kursu. 

Nr zgody 18/2020 oraz zatwierdzony program i formę kursu przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa - dok. nr DSR.V.833.16.2020

Red Scribble

Czy można otrzymać fakturę za kurs?

Oczywiście! Dane do faktury należy wpisać przy zamówieniu kursu. 

Red Scribble

Gdzie mogę odbyć praktyki?

Przy tym kursie nie ma obowiązku odbywania praktyk.

Red Scribble

W jakim czasie muszę ukończyć kurs?

Nie posiadamy maksymalnego czasu na ukończenie kursu, jednak z racji obostrzeń aktualnymi przepisami - nie rekomendujemy realizacji kursu dłużej niż przez 12 miesięcy

Red Scribble

Co daje ukończenie kursu uzupełniającego opiekuna dziennego?

Po ukończeniu kursu stacjonarnego lub online, otrzymuje się niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze dziennego opiekuna.

 

Wg. rozporządzenia po uzyskaniu zaświadczenia, można podjąć opieki do 5 dzieci jako samodzielny opiekun, niania lub opiekun.

Red Scribble

Kiedy i jak otrzymam certyfikat?

Zaświadczenie wyślemy do 2 dni po ukończeniu i rozliczeniu  kursu - przesyłką pocztową lub kurierską. Istnieje możliwość dosłanie skanu certyfikatu w formie pdf.

Certyfikaty wystawione są na podstawie zgody Ministerstwa wg. aktualnych przepisów prawa, dzięki temu nie musisz martwić się o jego wiarygodność. 

Red Scribble

Czy po ukończeniu kursu online, widnieje taka adnotacja na zaświadczeniu?

Nie! Zaświadczenia są tożsame z zaświadczeniami otrzymanymi po kursie stacjonarnym

Red Scribble

Czy do odbycia praktyk, muszę ukończyć kurs?

Przy tym kursie nie ma obowiązku odbywania praktyk.

Red Scribble

Jak wygląda zaliczenie kursu?

Zaliczenie następuje w 3 etapach:

1) Po każdym module należy zaliczyć test cząstkowy

2) Na koniec kursu należy zaliczyć egzamin składający się z 20 pytań.

 

Zapisy na kurs online

bottom of page