top of page
Znak towarowy sugerujący, że program kursu ITW POLSKA jest jakościowo, wartościowo i profesjonalnie opracowany przez kadrę praktyków i specjalistów

Kurs Opiekuna w żłobku
lub klubie dziecięcym 

Wstęp
Siedzi dziecko

Kurs Opiekuna w Żłobku lub klubie dziecięcym to szkolenie kwalifikacyjne, nadające Ministerialne uprawnienia do pracy z dziećmi.

Szkolenie prowadzone jest w wymiarze 280 godzin.

Kurs organizujemy na podstawie akredytacji
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Zmiany w kursach opiekuna w żłobku

Informujemy, że od 10.10.2024 r. nastąpią zmiany w kursach opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Z dniem 10 października 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna, które rozszerza zakres merytoryczny programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

 

Do programu kursu zostały dodane następujące zagadnienia obejmujące:

 1. Opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej nad dziećmi prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającymi się, a także nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wymagającymi szczególnej opieki, w tym elementy metod terapeutycznych mających na celu stymulowanie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami;
   

 2. Umiejętności pracy ze zróżnicowanymi językowo i kulturowo grupami dzieci:

 • pochodzących z rodzin należących do mniejszości narodowych lub etnicznych lub rodzin migrantów,

 • zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
   

Dodatkowo:

 1. Umiejętności efektywnej komunikacji z rodzicami;

 2. Ochrony praw dziecka;

 3. Środowiska rodzinnego jako czynnik warunkujący rozwój dziecka.
   

Co ważne:

od 10.10.2024 r. każdy Uczestnik kursu jest zobowiązany do przejścia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w formie stacjonarnej (4 godziny).

W związku z wchodzącymi zmianami w życie - informujemy, że jako Organizator kursu od grudnia 2023 roku posiadamy pozytywną akredytację Ministerstwa w sprawie realizacji kursów wg. nowego rozporządzenia do grudnia 2028 roku.

 1. Osoby, które ukończą kurs do 10.10.2024 - mogą ukończyć go na starych zasadach.

 2. Osoby, które ukończą kurs po 10.10.2024 będą zobowiązane do nadrobienia bloków tematycznych przewidzianych w Rozporządzeniu.

uwaga.jpg

ZNIŻKA

NA
SZKOLENIE

Zarezerwuj szkolenie w promocyjnej cenie
do 300 zł taniej!

Promocja ważna do 31.07.2024 r.


Szkolenie zostanie udostępnione
bezpośrednio po zakupie.

Cena promocyjna: 1299 zł!
Cena regularna: 1599 zł 

Posiadamy 4 formy płatności za kurs:

 • płatność jednorazowa

 • płatność w 2 ratach 0 %

 • płatność w 3 ratach 0 %

 • płatność w 4 ratach 0 %

Skakanie na łóżku
Dziecko przedstawiające pomalowane ręce sugeruje praktyczny charakter kursu opiekuna w żłobku w wymiarze 280 godzin, z akredytacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej prowadzonego przez ITW POLSKA

Promocja! Do kursu opiekuna w żłobku dokup kurs Animacji Przedszkolnej i Żłobkowej za 1 zł!

 

Sprawdź legalność kursu

Legalność

Jako Organizator kursu posiadamy zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursu w formie
stacjonarnej oraz online. 

 

Nr zgody 18/2020

 

Dodatkowo jesteśmy zarejestrowaną Instytucją szkoleniową
 

Po kursie

Słodki chłopczyk

Legalne uprawnienia

Kurs realizujesz na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - co oznacza, że Twoje zaświadczenia będą honorowane we wszystkich placówkach

Kurs trwa 280 godzin,
z czego 80 godzin to praktyki

Smiling Baby

Możliwość pracy

Po kursie możesz pracować w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kurs możesz wykonać jeśli już posiadasz zatrudnienie, lecz ustawodawca wymaga od Ciebie nadrobienia/poszerzenia  kwalifikacji

Chwyć dziecka

Elastyczność

Po zapisie na kurs online, automatycznie otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej.

 

Ty decydujesz, kiedy i w jakim tempie realizujesz kurs. Do kursu możesz przystąpić każdego dnia. 

Program kursu

Ministerialny

program szkoleniowy

Szkolna wycieczka w lesie

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Program kursu w ITW Polska został zatwierdzony przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa z up.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Znak sprawy: DSR.V.833.16.2020

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 • adaptacja jako rezultat rozwoju,

 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki,


Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa  (25 godzin):

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym  i poniemowlęcym,

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,  psychospołecznego i motorycznego na poszcze-gólnych etapach życia dziecka,

 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka  w wieku do lat 3,

 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

 • mechanizmy rozwoju dziecka

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka  (120 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, 

 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegna-nie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,  rytmiczne, plastyczne i techniczne,

 • wprowadzanie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
   

Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin) odpowiedzialność prawna opiekuna,

 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie  dziecku pierwszej pomocy),

 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

 • emisja głosu;

 

Praktyki zawodowe (80 godzin)

Egzamin składający się z 20 pytań

Łącznie 280 godzin

Matka i dziecko

Dodatkowe korzyści

KURS ANIMACJI PRZEDSZKOLNEJ I ŻŁOBKOWEJ
ZA 1 ZŁ

Przy zakupie kursu Opiekuna w Żłobku otrzymasz kurs Animacji Żłobkowej i Przedszkolnej 
o wartości 499 zł za 1 zł!

Promocja ważna do odwołania.


W programie kursu Animacji Przedszkolnej i Żłobkowej przekażemy Ci 100 zabaw i inspiracji do pracy z dziećmi, m.in.:

 • zajęcia integracyjne

 • jak prowadzić blok poranny

 • ćwiczenia oddechowe

 • masażyki

 • zabawy i nauka zw. z folią bąbelkową

 • blok relaksacyny

 • blok plastyczny

 • blok muzyczny 

 • blok taneczny 

 • blok eskperymentów

 • blok mas plastycznych

Po kursie otrzymasz dodatkowe 2 certyfikaty/zaświadczenia w formie papierowej wysłane kurierem!

_edited.png

Realizacja

stacjonarnie, online lub na zamówienie

Kurs online

Abstrakcyjny kształt 1

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz zaświadczenie zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi

 • zaświadczenie takie same, jak na kursie stacjonarnym

 • dostęp do platformy 24/7 - Ty decydujesz kiedy odbywasz kurs

 • Trenerzy praktycy

 • 200 godzin na platformie, 80 godzin praktyk

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość odbycia praktyk z polecenia ITW

 • niższy koszt kursu

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • możliwość płatności ratalnej

od 1299 zł

Kurs na zamówienie

Abstrakcyjny kształt 1

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz zaświadczenie zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi

 • kurs odbywa się stacjonarnie lub online

 • Trenerzy praktycy

 • 200 godzin stacjonarnie lub online oraz  80 godzin praktyk

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość wyboru terminu

 • możliwość płatności fakturą po szkoleniu

 • organizujemy również kursy stacjonarne dla grup zamkniętych

Wycena

Formy realizacji
Wymagania

Wymagania

Dziecko z niedźwiedziem

Ministerstwo przewidziało następujące wymagania do ukończenia kursu:

 • ukończone 18 lat

 • ukończenie kursu

 • odbycie praktyk zawodowych

 • wykształcenie średnie

Platforma szkoleniowa

Platforma

Opis Akademii Pedagogiki, platformy na której realizowane są kursy opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Nowoczesna platforma

Stworzyliśmy od podstaw platformę, na której umieściliśmy materiały

Akademia Pedagogiki logo

Szkolenie udostępniliśmy na nowoczesnej platformie edukacyjnej Akademii Pedagogiki.

Zaświadczenia nadające uprawnienia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poznaj nas

JESTEŚMY LAUREATEM KONKURSU
ORŁY KSZTAŁCENIA

MIEJSCE 1

logo_trophy_ksztalcenie.png
nagrody ITW POLSKA.png

Ponad 1800 pozytywnych opinii z łączną średnią 5.0!

opinie google
opinie facebook