Kurs Opiekun w żłobku
lub klubie dziecięcym

 

Kurs Opiekuna w Żłobku lub klubie dziecięcym to szkolenie kwalifikacyjne, nadające Ministerialne uprawnienia do pracy z dziećmi.

Kurs organizujemy na podstawie akredytacji
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

RUSZYŁA PRZEDSPRZEDAŻ
SZKOLENIA

Zarezerwuj szkolenie w przedsprzedaży
do 300 zł taniej!

Promocja ważna do 01.10.2020 r.


Szkolenie zostane udostępnione
bezpośrednio po zakupie

Do: 01.10 Cena promocyjna: 1250 zł!

Do: 15.10 Cena promocyjna: 1349 zł 
Od: 01.11 Cena regularna: 1499 zł 

Skakanie na łóżku
 

Promocja kończy się za:

 

Legalność

 

Jako Organizator kursu posiadamy zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursu w formie
stacjonarnej oraz online. 

 

Nr zgody 18/2020

 

Dodatkowo jesteśmy zarejestrowaną Instytucją szkoleniową
 

Po kursie

Kurs realizujesz na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - co oznacza, że Twoje certyfikaty będą honorowane we wszystkich placówkach

Legalne uprawnienia

Po kursie możesz pracować w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kurs możesz wykonać jeśli już posiadasz zatrudnienie, lecz ustawodawca wymaga od Ciebie nadrobienia/poszerzenia  kwalifikacji

Możliwość pracy

Po zapisie na kurs online, automatycznie otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej.

 

Ty decydujesz, kiedy i w jakim tempie realizujesz kurs. Do kursu możesz przystąpić każdego dnia. 

Elastyczność

 

Ministerialny

program szkoleniowy

 

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Program kursu w ITW Polska został zatwierdzony przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa z up.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Znak sprawy: DSR.V.833.16.2020

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 • adaptacja jako rezultat rozwoju,

 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki,


Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa  (25 godzin):

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym  i poniemowlęcym,

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,  psychospołecznego i motorycznego na poszcze-gólnych etapach życia dziecka,

 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka  w wieku do lat 3,

 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

 • mechanizmy rozwoju dziecka

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka  (120 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, 

 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegna-nie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,  rytmiczne, plastyczne i techniczne,

 • wprowadzanie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
   

Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin) odpowiedzialność prawna opiekuna,

 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie  dziecku pierwszej pomocy),

 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

 • emisja głosu;

 

Praktyki zawodowe (80 godzin)

Realizacja

stacjonarnie, online lub na zamówienie

1599 zł

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz certyfikat zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi

 • kurs odbywa się w soboty i niedziele

 • istnieje możliwość odrobienia zajęć online

 • Trenerzy praktycy

 • 200 godzin stacjonarnie, 80 godzin praktyk

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość płatności ratalnej

Kurs stacjonarny

od 1250 zł

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz certyfikat zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi

 • certyfikat taki sam, jak na kursie stacjonarnym

 • dostęp do platformy 24/7 - Ty decydujesz kiedy odbywasz kurs

 • Trenerzy praktycy

 • 200 godzin na platformie, 80 godzin praktyk

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość odbycia praktyk z polecenia ITW

 • niższy koszt kursu

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • możliwość płatności ratalnej

Kurs online

Wycena

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz certyfikat zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi

 • kurs odbywa się stacjonarnie lub online

 • Trenerzy praktycy

 • 200 godzin stacjonarnie lub online oraz  80 godzin praktyk

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość wyboru terminu

 • możliwość płatności fakturą po szkoleniu

 • organizujemy kursy dla grup zamkniętych

Kurs na zamówienie

 

Wymagania

 

Ministerstwo przewidziało następujące wymagania do ukończenia kursu:
 

 • posiadane wykształcenie średnie

 • ukończone 18 lat

 • ukończenie kursu

 • odbycie praktyk zawodowych

Platforma

Nowoczesna platforma

Stworzyliśmy od podstaw platformę, na której umieściliśmy materiały

 

Szkolenie udostępniliśmy na nowoczesnej platformie edukacyjnej Akademii Pedagogiki

Pytania
odpowiedzi

Wg. przepisów prawa - kurs trwa 280 godzin, z czego 80 godzin to praktyki.

Ile trwa kurs opiekuna?

Kurs możesz zrobić w formie stacjonarnej lub online

Jaka jest forma kursu?

Za kurs możesz zapłacić, składając zamówienie w 1,2,3 ratach. 

Jeżeli jesteś placówką i realizujesz projektu z Urzędu Miasta, Pracy, Unii Europejskiej i.in.- płatność po podpisaniu umowy może nastąpić z odroczym terminem na podstawie wystawionej faktury.

Jakie są metody płatności za kurs?

Nie! Zaświadczenia są tożsame z zaświadczeniami otrzymanymi po kursie stacjonarnym

Czy po ukończeniu kursu online, widnieje taka adnotacja na zaświadczeniu?

Nie! Praktyki należy zrealizować w trakcie trwania kursu. Po zalogowaniu do platformy udostępnimy niezbędną dokumentację m.in. dziennik zajęć i deklarację. 

Czy do odbycia praktyk, muszę ukończyć kurs?

Zaliczenie następuje w 3 etapach:

1) Po każdym module należy zaliczyć test cząstkowy

2) Na koniec kursu należy zaliczyć egzamin składający się z 20 pytań.

3) Należy przedstawić zaliczone praktyki 

Jak wygląda zaliczenie kursu?

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Program

Posiadamy odpowiednie zgody Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na organizację kursu. 

Nr zgody 18/2020 oraz zatwierdzony program i formę kursu przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa - dok. nr DSR.V.833.16.2020

Czy to jest legalne?

Oczywiście! Dane do faktury należy wpisać przy zamówieniu kursu. 

Czy można otrzymać fakturę za kurs?

Nie! To Ty decydujesz kiedy i jak szybko ukończysz kurs. To zależy od Twoich predyspozycji i ile czasu dziennie poświecisz na realizację materiału. Platformę udostępnimy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Czy kurs online odbywa się o określonych porach?

Nie! Nie musisz mieć ukończonych studiów. Kurs jest kwalifikacyjny, co oznacza, że otrzymujesz kwalifikacje w zawodzie. Wystarczy, że posiadasz wykształcenie średnie.

Czy muszę mieć ukończone studia, by wziąć udział w kursie?

Przy zakupie szkolenia wybierz opcję płatności, która najbardziej Ci odpowiada. Płatność za szkolenie możesz rozłożyć na 2 lub 3 raty.

 

Płatność ratalna zostanie zaakceptowana automatycznie w naszym systemie bez bankowych wniosków i sprawdzania zdolności kredytowej.

Jak rozłożyć płatność za kurs na raty?

Po ukończeniu kursu stacjonarnego lub online, otrzymuje się niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze opiekuna. Wg. rozporządzenia po uzyskaniu zaświadczenia, można podjąć zatrudnienie w placówkach, jako samodzielny opiekun

Co daje ukończenie kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Zaświadczenie wyślemy do 2 dni po ukończeniu i rozliczeniu  kursu - przesyłką pocztową lub kurierską. Istnieje możliwość dosłanie skanu certyfikatu w formie pdf.

Certyfikaty wystawione są na podstawie zgody Ministerstwa wg. aktualnych przepisów prawa, dzięki temu nie musisz martwić się o jego wiarygodność. 

Kiedy i jak otrzymam certyfikat?

Nie! Wg. aktualnych przepisów prawa uprawnienia są dożywotnie i nie ma konieczności ich odnawiania.

Czy kurs i zaświadczenia trzeba odnawiać?

To od Ciebie zależy w jakiej placówce odbędziesz praktyki. Nie posiadamy konkretnych wymagań w tym zakresie. Jeśli znalezienie placówki wprawi Ci problem - skorzystaj z placówek rekomendowanych przez ITW.

Gdzie mogę odbyć praktyki?

Nie posiadamy maksymalnego czasu na ukończenie kursu, jednak z racji obostrzeń aktualnymi przepisami - nie rekomendujemy realizacji kursu dłużej niż przez 12 miesięcy

W jakim czasie muszę ukończyć kurs?

W takim wypadku zapraszamy na szkolenie Opiekuna Dziennego.

Co jeśli nie mam wykształcenia średniego?

 

Zapisy na kurs online

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA

Wybierając tę opcję dokonujesz jednorazowej płatności za kurs i otrzymujesz bezpośredni dostęp do kursu.


 

Zamiast 1499 zł

od 1250 zł

STANDARD

2 RATY

Wybierając tę opcję otrzymasz dostęp do platformy po opłaceniu pierwszej raty. Drugą ratę w wys. 699 zł musisz uregulować do momentu ukończenia szkolenia, jednak nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia kursu.

Od:

2 x 699 zł

OPTYMALNY

3 RATY

Wybierając tę opcję otrzymasz dostęp do platformy po opłaceniu pierwszej raty. Drugą i trzecią ratę w wys. 480 zł musisz uregulować do momentu ukończenia szkolenia, jednak nie później po 3 i 4 miesiącu od rozpoczęcia kursu.

Od:

3 x 480 zł

EKONOMICZNY

 

biuro.itw@gmail.com

tel. 668-378-550

 • w-facebook
 • Instagram Social Icon

© 2018 Mariusz Gorzycki