top of page

Kurs Opiekuna dziennego

Kurs opiekuna dziennego ITW
Obraz przedstawia dziecko nawiązujące do opieki nad dziećmi do lat na kursie opiekuna dziennego

Kurs Opiekuna Dziennego to 160-godzinne szkolenie kwalifikacyjne, nadające Ministerialne uprawnienia do pracy z dziećmi.

Kurs organizujemy na podstawie akredytacji
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego.

Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.

RUSZYŁA SPRZEDAŻ
SZKOLENIA

Zarezerwuj szkolenie w przedsprzedaży
do 200 zł taniej!


Szkolenie zostanie udostępnione
bezpośrednio po zakupie

Cena promocyjna: 900 zł!
Cena regularna: 1100 zł 

Kurs opiekuna dziennego ITW

Legalność

Jako Organizator kursu posiadamy zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursu w formie
stacjonarnej oraz online. 

 

Nr zgody 18/2020

 

Dodatkowo jesteśmy zarejestrowaną Instytucją szkoleniową
 

Po kursie

Kurs opiekuna dziennego ITW

Legalne uprawnienia

Kurs realizujesz na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - co oznacza, że Twoje certyfikaty będą honorowane we wszystkich placówkach i instytucjach. 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
 

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Kurs opiekuna dziennego ITW

Możliwość pracy

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach.

Kurs opiekuna dziennego ITW

Elastyczność

Po zapisie na kurs online, automatycznie otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej.

 

Ty decydujesz, kiedy i w jakim tempie realizujesz kurs. Do kursu możesz przystąpić każdego dnia. 

Ministerialny

program szkoleniowy

Kurs opiekuna dziennego ITW

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Program kursu w ITW Polska został zatwierdzony przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa z up.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Znak sprawy: DSR.V.833.16.2020

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin):

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

 • mechanizmy rozwoju dziecka;
   

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegna- nie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,

 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

 • wprowadzanie dziecka w kulturę,

 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

Kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,

 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

Praktyki zawodowe (30 godzin)

Egzamin składający się z 20 pytań

Obraz przedstawia dziecko nawiązujące do opieki nad dziećmi do lat na kursie opiekuna dziennego

Realizacja
 

Kurs online

Kurs opiekuna dziennego ITW

Zalety:

 • kurs nadaje uprawnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • otrzymujesz certyfikat zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi

 • certyfikat taki sam, jak na kursie stacjonarnym

 • dostęp do platformy 24/7 - Ty decydujesz kiedy odbywasz kurs

 • Trenerzy praktycy

 • 130 godzin na platformie, 30 godzin praktyk

 • uprawnienia dożywotnie

 • akredytacja Ministerstwa

 • szeroki zakres merytoryczny

 • możliwość odbycia praktyk z polecenia ITW

 • niski koszt kursu

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • możliwość płatności ratalnej

od 900 zł

Obraz przedstawia dziecko nawiązujące do opieki nad dziećmi do lat na kursie opiekuna dziennego

Ministerstwo przewidziało następujące wymagania do ukończenia kursu:
 

 • posiadane wykształcenie średnie

 • ukończone 18 lat

 • ukończenie kursu

 • odbycie praktyk zawodowych

Platforma

Kurs opiekuna dziennego ITW

Nowoczesna platforma

Stworzyliśmy od podstaw platformę, na której umieściliśmy materiały

Akademia Pedagogiki logo

Pytania
odpowiedzi

Szkolenie udostępniliśmy na nowoczesnej platformie edukacyjnej Akademii Pedagogiki

Red Scribble

Ile trwa kurs opiekuna dziennego?

Wg. przepisów prawa - kurs trwa 160 godzin, z czego 30 godzin to praktyki.

Red Scribble

Jaka jest forma kursu?

Kurs możesz zrobić w formie online. Na platformie internetowej, gdzie sam decydujesz kiedy i w jakim tempie realizujesz kurs.

Red Scribble

Jakie są metody płatności za kurs?

Za kurs możesz zapłacić, składając zamówienie w 1,2,3 ratach. 

Jeżeli jesteś placówką i realizujesz projektu z Urzędu Miasta, Pracy, Unii Europejskiej i.in.- płatność po podpisaniu umowy może nastąpić z odroczym terminem na podstawie wystawionej faktury.

Red Scribble

Czy po ukończeniu kursu online, widnieje taka adnotacja na zaświadczeniu?

Nie! Zaświadczenia są tożsame z zaświadczeniami otrzymanymi po kursie stacjonarnym

Red Scribble

Czy do odbycia praktyk, muszę ukończyć kurs?

Nie! Praktyki należy zrealizować w trakcie trwania kursu. Po zalogowaniu do platformy udostępnimy niezbędną dokumentację m.in. dziennik zajęć i deklarację. 

Red Scribble

Jak wygląda zaliczenie kursu?

Zaliczenie następuje w 3 etapach:

1) Po każdym module należy zaliczyć test cząstkowy

2) Na koniec kursu należy zaliczyć egzamin składający się z 20 pytań.
3) Należy przedstawić zaliczone praktyki 

Red Scribble

Program

Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz 368, z poźn. zm.) 

Red Scribble

Czy to jest legalne?

Posiadamy odpowiednie zgody Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na organizację kursu. 

Nr zgody 18/2020 oraz zatwierdzony program i formę kursu przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa - dok. nr DSR.V.833.16.2020

Red Scribble

Czy można otrzymać fakturę za kurs?

Oczywiście! Dane do faktury należy wpisać przy zamówieniu kursu. 

Red Scribble

Czy kurs online odbywa się o określonych porach?

Nie! To Ty decydujesz kiedy i jak szybko ukończysz kurs. To zależy od Twoich predyspozycji i ile czasu dziennie poświecisz na realizację materiału. Platformę udostępnimy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Red Scribble

Czy muszę mieć ukończone studia, by wziąć udział w kursie?

Nie! Nie musisz mieć ukończonych studiów. Kurs jest kwalifikacyjny, co oznacza, że otrzymujesz kwalifikacje w zawodzie. Wystarczy, że posiadasz wykształcenie średnie.

Red Scribble

Jak rozłożyć płatność za kurs na raty?

Przy zakupie szkolenia wybierz opcję płatności, która najbardziej Ci odpowiada. Płatność za szkolenie możesz rozłożyć na 2 lub 3 raty.

 

Płatność ratalna zostanie zaakceptowana automatycznie w naszym systemie bez bankowych wniosków i sprawdzania zdolności kredytowej. Możesz również wybrać opcję bankową. W tym celu przejdź do płatności za kurs i wybierz opcję rat - ich ilośc ustalisz we wniosku do banku. 

Kurs opiekuna dziennego ITW

Co daje ukończenie kursu opiekuna dziennego?

Po ukończeniu kursu stacjonarnego lub online, otrzymuje się niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze dziennego opiekuna.

 

Wg. rozporządzenia po uzyskaniu zaświadczenia, można podjąć opieki do 5 dzieci jako samodzielny opiekun, niania lub opiekun.

Red Scribble

Kiedy i jak otrzymam certyfikat?

Zaświadczenie wyślemy do 2 dni po ukończeniu i rozliczeniu  kursu - przesyłką pocztową lub kurierską. Istnieje możliwość dosłanie skanu certyfikatu w formie pdf.

Certyfikaty wystawione są na podstawie zgody Ministerstwa wg. aktualnych przepisów prawa, dzięki temu nie musisz martwić się o jego wiarygodność. 

Red Scribble

Czy kurs i zaświadczenia trzeba odnawiać?

Nie! Wg. aktualnych przepisów prawa uprawnienia są dożywotnie i nie ma konieczności ich odnawiania.

Red Scribble

Gdzie mogę odbyć praktyki?

To od Ciebie zależy w jakiej placówce odbędziesz praktyki. Nie posiadamy konkretnych wymagań w tym zakresie. Jeśli znalezienie placówki wprawi Ci problem - skorzystaj z placówek rekomendowanych przez ITW.

Red Scribble

W jakim czasie muszę ukończyć kurs?

Nie posiadamy maksymalnego czasu na ukończenie kursu, jednak z racji obostrzeń aktualnymi przepisami - nie rekomendujemy realizacji kursu dłużej niż przez 12 miesięcy

Red Scribble

Jaką liczbą dzieci mogę opiekować się po kursie?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, lub wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci.

Zapisy na kurs online

bottom of page