Kurs

Kierownika Wypoczynku

Kurs ITW nadaje uprawnienia państwowe do

kierowania placówkami wypoczynku, w tym:

 • wycieczkami komercyjnymi

 • koloniami

 • obozami 

 • półkoloniami

 • biwakami

 • zimowiskami

 • wycieczkami szkolnymi

 • wyjściami w przedszkolach

 • wypoczynkiem zagranicznym

 • wypoczynkiem w placówkach oświatowych

 • wypoczynkiem w organizacjach pozarządowych

 • wypoczynkiem w przedsiębiorstwach i zakładach pracy

 • wypoczynkiem w organizacjach non-profit

 • wypoczynkiem w formie wolontariatu

Legalność

Legalność zdobytych certyfikatów, potwierdzają uzyskane przez naszą firmę zgody Kuratorów Oświaty ze względu na miejsce odbywania się kursu. 

Kursy ITW honorowane są przez wszystkie instytucje publicznie i niepubliczne na terenie Polski oraz w obsłudze grup polskich poza granicami kraju.

Wszechstronne

przygotowanie

Specjalny

program szkoleniowy

Funkcja Kierownika Wypoczynku to bardzo odpowiedzialne zadanie. Złe przygotowanie na etapie kursu i może w konsekwencji prowadzić do odpowiedzialności karnej w przyszłości. 

Kurs ITW został przygotowany przez kadrę praktyków, na podstawie 10-letniego doświadczenia w branży, co pozwala na rzetelnie przekazanie wiedzy w nawiązaniu do obowiązujących norm. 

Do podstawowego programu kuru został dodany blok praktyczny, poruszający najważniejsze aspekty, przygotowujący do samodzielnej pracy.

Dodatkowe

uprawnienia 

Podczas kursu zostanie poruszona tematyka organizacji wycieczek. Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji specjalnym certyfikatem

"Kierownika Wycieczki"

Istnieje możliwość przetłumaczenia certyfikatów na j.angielski i j.niemiecki

Instytucje certyfikujące

Do podstawowego programu kursu dodamy 2 bloki zajęciowe. Poruszymy następujące zagadnienia:
 

 • obozy podwyższonego ryzyka - jeździeckie, narciarskie, snowboardowe, żeglarskie, spływy kajakowe, sportowe, i inne kwalifikowane)
   

 • obozy międzynarodowe - ich organizacja, prawo, sytuacje kryzysowe, przepisy międzynarodowe, zgłoszenia do Kuratorium Oświaty, transport, dzieci z innych krajów

Jak przygotować się do kontroli Kuratorium Oświaty

Jak przygotować dokumentację

Jak przygotować się do kontroli Sanepidu

Jak zorganizować Zespół

Schematy postępowania w sytuacjach kryzysowych

Obowiązujące protokoły

Przysługujące prawa

Za co odpowiada kierownik, a za co Organizator

Jak postępować w przypadku wypadków

Metody ograniczenia odpowiedzialności (ubezpieczenia)

Jak prawidłowo rozliczyć wypoczynek

Zgłoszenia do Kuratorium Oświaty

Wymagania

Według obecnie obowiązujących

przepisów prawnych, aby ukończyć kurs należy:

 1. posiadać wykształcenie min. średnie

 2. mieć ukończone 18 lat

 3. być osobą niekaraną (nie wymagamy zaświadczenia)

 4. posiadać min. 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (doświadczenie w pracy z dziećmi, poparte zaświadczeniem)

Organizacja

Wg. obowiązującego prawa kurs na Kierownika Wypoczynku jest realizowany w 1 dzień

Długość kursu

Kurs prowadzony jest przez kadrę praktyków, tj. czynnych Kierowników Wypoczynku, którzy zwrócą uwagę na odpowiedzialność, organizację pracy, aktualne schematy postępowania i niezbędną dokumentację

Forma kursu

Program kursu i zaświadczenia są zgodne z rozporządzeniem MEN

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r.

 

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe. Istnieje możliwość ich tłumaczenia na j. angielski i niemiecki.

Program i certyfikaty

Grupa szkoleniowa zostaje potwierdzona już od 7 osób!

Status grupy można sprawdzić, przy wybranym kursie u dołu strony

Potwierdzenie grupy

Na kursie kursie otrzymasz materiały szkoleniowe wraz z opracowanymi protokołami, zaś po podręcznik MEN dot. wypoczynku dzieci

Materiały

Zaliczka za wykupiony kurs wynosi 99 zł. Resztę wpłaty można dokonać bezpośrednio u trenera na szkoleniu.

Harmonogram i miejsce szkolenia zostanie przesłane do 4 dni przed szkoleniem sms-em i e-mailem. 

Zaliczka

Pakiety

199,00 zł

Kurs Kierownika Wypoczynku

Uprawnienia MEN

19,99 zł

Tłumaczenie certyfikatu

Języki do wyboru: angielski, niemiecki

Opcja dodatkowa

19,99 zł

Kurs Kierownika Wycieczek

Opcja dodatkowa

Zapisy

29.11.2020

Kurs Kierownika Wypoczynku - Poznań

05.12.2020

Kurs Kierownika Wypoczynku - Toruń

06.12.2020

Kurs Kierownika Wypoczynku - Łódź

Please reload

biuro.itw@gmail.com

tel. 668-378-550

 • w-facebook
 • Instagram Social Icon

© 2018 Mariusz Gorzycki