top of page

Projekty aktywizacyjno-zawodowe

logo projektów unijnych - belka

Praca +
podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 10 os. w Toruniu

Morher i Baby

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 10 os. z terenu objętego LSR w Toruniu, poprzez zdobycie kompetencji do pracy z dziećmi do lat 3 - w żłobku lub klubie dziecięcym lub innych zgodnych z indywidualną ścieżką zawodową.

Grupa docelowa projektu:

 • osoby fizyczne mieszkające na terenie LSR w Toruniu

 • min. 18 lat

 • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo)

 • brak uczestnictwa w innym projekcie w ramach naboru 1/G/2022

 • spełnienie kryterium osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Czas trwania projektu:

kwiecień 2022 - grudzień 2022
 

Planowane efekty: 

 • przejście szkolenia opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 280 godzin (uzyskanie uprawnień do opieki nad dziećmi do lat 3)

 • Wsparcie psychologiczne (2 godz.)

 • Spotkanie z doradcą zawodowym (2 godz.)

 • Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych (13 godz.)

 • Spotkanie z pośrednikiem pracy (2 godz.)

 • Rozszerzone szkolenie z pierwszej pomocy (7 godz.)

Dodatkowo: 

 • Każdy Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe za 280 godz. szkolenia kompetencyjnego!

 • oferujemy przerwy kawowe, bądź catering na zajęciach

 • Każdy Uczestnik otrzyma materiały piśmiennicze

 • Każdy Uczestnik zostanie ubezpiecozny w ZUS oraz od NNW

Wartość projektu: 106 068,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100 718,00 zł

Beneficjent: IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

Dodatkowe informacje:

 • Tel.: 668-378-550

 • Miejsce odbywania zajęć: Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń

 • Spotkanie informacyjne: 26.05.2022, godz. 16:00
  Uwaga! należy potwierdzić obecność na spotkaniu

 • Ilość wolnych miejsc: 10

Warunki uczestnictwa po zakwalifikowaniu się do projektu: 

 • podpisanie oświadczenia o miejscu zamieszkania

 • przedstawienie zaświadczenia z ZUS lub Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

 • podpisanie umowy i formularzy udziału w projekcie

 • Udział w zajęciach min. 90 %

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: do 30 maja 2022

Harmonogram zajęć:

 • zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym i dostosowany do możliwości uczestników projektu


Zasady rekrutacji: 

 1. Zgłoś się na spotkanie informacyjne (telefonicznie) lub e-mail biuro.itw@gmail.com

 2. Weź udział w spotkaniu

 3. Nasza kadra pomoże w wypełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej
  (formularz rekrutacyjny)

 4. Wypełnij wymaganą dokumentację

 5. Sprawdź wyniki rekrutacji

 6. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

 

Przewidywany program projektu

 1. Wzięcie udziału w rekrutacji

 2. Spotkanie z psychologiem - 1 godz.

 3. Spotkanie z doradcą zawodowym - 1 godz.

 4. Szkolenie opiekuna w żłobku - 200 godz. teorii i 80 godz. praktyk (szkolenie nadaje uprawnienia do opieki nad dziećmi do lat 3 i pozwala na podjęcie pracy w żłobku lub klubie dziecięcym) - na szkoleniu wypłacamy stypendium za każdą godzinę obecności

 5. Szkolenie z pierwszej pomocy - 7 godz.

 6. Szkolenia dodatkowe - 13 godz.

 7. Spotkanie z psychologiem - 1 godz.

 8. Spotkanie z pośrednikiem pracy - 2 godz.

 9. Spotkanie z doradcą zawodowym - 1 godz.

 10. Rozliczenie projektu

Dokumentacja projektu - kliknij i pobierz

bottom of page