top of page

Dokumentacja pracy w żłobku

Przed Tobą kolejny post z serii “Jak wygląda praca w żłobku?”. Dziś dowiesz się, jakie dokumenty wypełnia opiekun w żłobku i na czym one polegają. Owocnej lektury!Dokumentacja związana z dzieckiem

W zawodzie opiekuna w żłobu pojawiają się takie dokumenty związane z dzieckiem jak: lista obecności, karta monitoringu dla całej grupy, zeszyt wypadków i informacji, miara i waga oraz arkusz obserwacji. To, które z tych dokumentów wypełnia opiekun zależy od żłobka, w którym pracuje. W dalszej części posta opiszę, co dokładnie zawiera się w tych dokumentach i podam konkretne wskazówki na co warto zwrócić uwagę.Lista obecności

W praktyce - tabelka, która powinna zawierać miejsce na: imię i nazwisko dziecka, informacje o godzinie przyjścia i wyjścia dziecka ze żłobka oraz na podpis rodzica.


Karta monitoringu dla całej grupy

W niektórych żłobkach lista obecności zawiera też dodatkowe pola, w których opiekun wpisuje takie informacje na temat dziecka jak: temperatura ciała, stan skóry, ilości spożytego pokarmu i napojów w danym dniu, jaki miało stolec itd. Jeśli nie, to zazwyczaj wprowadzona jest karta monitoringu dla całej grupie, w której opiekun umieszcza wyżej wymienione informacje. Uwaga, warto żeby w spisie było miejsce na uwagi opiekuna na temat indywidualnego dziecka, jak i całej grupy np. jak długo trwało leżakowanie, czy ktoś miał problemy z zaśnięciem.

Zeszyt wypadków i informacji

Często proponowany w zamian za Kartę monitoringu. Wpisuje się tam takie notatki jak: “Jaś ugryzł dziś Małgosię”, “Malwinka spadła z krzesła i nabiła sobie siniaka na prawej łydce”. Każda taka informacja powinna zostać podpisana przez prawnego opiekuna, to dla Ciebie potwierdzenie, że przekazałaś/-eś mu informacje o zaistniałym incydencie.


Miara i waga

Jak wskazuje nazwa, raz w miesiącu zapisywana jest waga i wzrost dziecka w stosownej tabeli.


Arkusz obserwacji

Wypełniany jest co pół roku. Zawiera on pytania na temat rozwoju dziecka.

Jesteś ciekawy/-a, jakie pytania znajdują się w takim arkuszu? Przykładowe pytania znajdziesz w książce: Skrzynka z narzędziami. Wczesne dzieciństwo. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju?. Pobierz książkę, spójrz w spis treści - jest w nim napisane, które kwestionariusze są przeznaczone dla opiekunów żłobkowych.


ndn-s1B&W
.pdf
Download PDF • 987KB


Plany

Do obowiązków opiekuna w żłobku należy planowanie swojej pracy wychowawczej i edukacyjnej. Od placówki, w której będziesz pracować zależy ilość planów, które będziesz musieć przedłożyć dyrektorowi (najczęściej spotykane są plany roczne, kwartalne i miesięczne).


Plan roczny

To na nim głównie będziesz opierać swoje krótkoterminowe plany (kwartalne, miesięczne i tygodniowe). Brzmi jak wiele pracy? Spokojnie, na tym etapie planujesz 12 tematów (po jeden na miesiąc), które będą uszczegóławiane w krótkoterminowych planach. Podstawą dla takiego planu jest uwzględnienie pory roku i szczególnych świąt, które dotyczą danego miesiąca np. Witaj Wiosno!- w kwietniu czy Święty Mikołaj tuż tuż - w grudniu.


Plan miesięczny

Na podstawie planu rocznego wypisujesz plan miesięczny. Podstawą dla niego będą tematy ujęte w planie rocznym. Do każdego tematu miesiąca dopisujesz pasujące do niego 4 tematy (1 na tydzień). Częstą praktyką jest uwzględnianie w nazwie tematu zmian w przyrodzie i przygotowań świąt okolicznościowych np. w grudniu:


 • Tydzień I Zwierzątka już śpią,

 • Tydzień II: Przygotowujemy świąteczną choinkę itd.


Na tym etapie piszesz o przykładowych zadaniach, które zrealizujesz w obrębie tematu i jakie cele dydaktyczne lub/i wychowawcze spełnisz.


Plan tygodniowy

Z planu miesięcznego bierzesz: temat miesiąca i temat na dany tydzień. Po czym uszczegóławiasz je nadając temat konkretnemu dniu. Czyli np. w kwietniu


temat miesiąca: Witamy Wiosnę!,

temat tygodnia: Przyroda budzi się do życia

 • Temat dzień I: Latam jak skowronek,

 • Temat dzień II: Dźwięki budzących się zwierząt ,

 • Temat dzień III: Przygotowanie Marzanny itd.

Analogicznie do poprzedniego planu: piszesz o celach i przykładowych zadaniach.
Scenariusze zajęć

W scenariuszu musisz zawrzeć: cele, metody, techniki (jeśli dotyczy zajęć plastycznych), pomoce i przebieg zajęć.


Cele zawsze dotyczą jakiejś zmiany w rozwoju lub wiedzy dziecka. Zadaj sobie pytanie: Co te zajęcia mają rozwinąć w dziecku np. rozróżnianie i nazywanie kolorów (wiedza), rozwój motoryki małej (rozwój) itd. Nie da się napisać celów bez znajomości etapu rozwojowego dziecka. W dobrym kursie opiekuna w żłobku powinnaś/ powinieneś mieć sposobność do:

 • zapoznania się z możliwościami poznawania świata przez dziecko na danym etapie jego rozpoju

 • z zadaniami rozwojowymi, które stoją przed nim w danym wieku.

Poprzez metodę rozumie się np. zabawę, piosenkę, zadanie albo też np. wykorzystanie metod stworzonych przez innych np. metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.


Wypisanie pomocy ma charakter porządkujący rzeczy, których potrzebujesz np. jeśli wykorzystujesz piosenkę to musisz przygotować sprzęt, który ją odtworzy, nośnika, na którym zostanie nagrana. W przypadku zajęć plastycznych mogą być to farby, kartki. Pomoce wynikają z zabaw, aktywności, które zaplanowałeś/-aś.


Przebieg zajęć zaś to zapis zaplanowanych przez Ciebie zabaw.

Instrukcja napisania planu (rok, miesiąc, tydzień pracy) oraz scenariusza zajęć.

Podsumujmy: w planie rocznym przypisujesz temat do miesiąca -> w planie miesięcznym wypisujesz 4 podtematy po jednym na tydzień -> w planie tygodniowym uszczegóławiasz temat tygodniowy, przydzielając podtemat do każdego dnia.

 1. Przejrzyj przewodniki dla nauczyciela i wypisz 12 głównych tematów; każdy temat odpowiada miesiącowi pod względem pory roku, świąt i imprez okolicznościowych. (plan roczny)

 2. Przed początkiem nowego miesiąca spójrz, jaki temat masz w nim zrealizować; podziel go na podtematy i wypisz przykładowe zabawy i cele (plan miesięczny)

 3. Przed początkiem nowego tygodnia spójrz, jaki temat jest do niego przypisany; podziel go na podtematy, wpisz przykładowe zabawy i cele, które chcesz zrealizować (plan tygodniowy)

 4. Przepisz temat dnia i cele oraz dodaj takie szczegóły jak: pomoce, techniki, metody! (scenariusz)Jak widzisz, konstruowanie planów okresowych ma pomóc Ci w dobrym zorganizowaniu swojej pracy.

Pisanie kolejnego planu polega na uszczegółowieniu poprzedniego.


Zaproszenie.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś pracować jako opiekun w żłobku, zapraszamy Cię na kurs, przygotowany dla Ciebie przez naszych specjalistów. Dowiesz się z niego między innymi, jakie zadania rozwojowe stoją przed dzieckiem żłobkowym i w jaki sposób poznaje ono świat :) Dzięki tej wiedzy będziesz potrafił/-a dobrze zaplanować swoje zajęcia!

Dowiedz się więcej pod adresem: https://www.itw.com.pl/opiekunwzlobku
Commentaires


bottom of page