top of page

Kreaktywnie

logo ue

kreAKTYWNIE bez barier

zajęcia aktywizujące dla dzieci w wieku 7-14

dzieci na zajęciach projektowych z itw polska

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

wzrost działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Grupa docelowa projektu:

 • Wychowankowie placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 • Wychowankowie placówek socjalizacyjnych

 • Wychowankowie Rodzinnych Domów Dziecka

 • Wychowankowie z Rodzin Zastępczych

 • Osoby z niepełnosprawnością

Czas trwania projektu:

styczeń-czerwiec 2019
 

Planowane efekty: 

 • wzmacnianie zachowań pożądanych społecznie

 • poszerzanie horyzontów zawodowych 

 • pokazanie kierunków rozwoju osobistego

 • inspiracja 
   

Wartość projektu: 34 578,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 30 578,00 zł

Spotkanie informacyjne:

Data: ustalona indywidualnie z uczestnikami/opiekunami projektu

Miejsce: Budynek Partner KLEKS, Dworcowa 7 w Toruniu,
sala konferencyjna

Warunki uczestnictwa: 

 • Przynależenie do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub

 • Placówki Socjalizacyjnej lub 

 • Rodzinnego Domu Dziecka lub

 • Rodziny Zastępczej lub

 • Orzeczenie o niepełnosprawności

 • Obecność na zajęciach 90 %

 • Zamieszkanie na obszarze LSR

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 20 stycznia 2019

 • II tura: 30 stycznia 2019
  (II tura w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji)

Formularz zgłoszeniowy: 

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji: 

 1. Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: biuro.itw@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń 

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

 

bottom of page