top of page

Dla Seniora

logo projektów unijnych ue belka

Jeszcze w zielone gramy

projekt aktywizacji społecznej dla 30 osób 65+

senior zajęcia z itw polska

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

aktywizacja i poprawa samopoczucia 30 osób niesamodzielnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 65+, w formie integracji, działań rehabilitacyjnych i rekreacja

Grupa docelowa projektu:

 • Seniorzy 65+

 • Osoby z niepełnosprawnością

Czas trwania projektu:

styczeń-czerwiec 2019
 

Planowane efekty: 

 • wzrost świadomości zdrowotnej, dot. zdrowego odżywiania

 • podejmowanie aktywności społecznej 

 • poprawa samopoczucia

 • zwiększenie aktywności w zakresie rekreacji i sportu
   

Wartość projektu: 41 336,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 39 234,40 zł

Spotkanie informacyjne:

Data: 10.01.2019 r.

Miejsce: Budynek Partner KLEKS, Dworcowa 7 w Toruniu,
sala konferencyjna

Warunki uczestnictwa: 

 • osoby niesamodzielne wiek 65+ lub

 • zaświadczenie o niepełnosprawności lub

 • adres zamieszkania na obszarze LSR

 • Obecność na zajęciach 90 % 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 20 stycznia 2019

 • II tura: 30 stycznia 2019
  (II tura w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji)

Formularz zgłoszeniowy: 

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji: 

 1.  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy o dostarcz w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: biuro.itw@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Dworcowa 7/211, 87-100 Toruń 

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

 

bottom of page