top of page

Chcę zostać Wychowawcą Wypoczynku- co muszę zrobić? Poradnik krok po kroku.

Chcę zostać Wychowawcą Wypoczynku- co muszę zrobić? Poradnik krok po kroku.


Może by wyjechać gdzieś na wakacje? Fajnie byłoby gdyby można przy tym zarobić jakieś pieniądze…


Zdjęcie przedstawia dziewczynę patrzącą na morze

I właśnie w tym momencie pojawia się w Twojej głowie myśl: Wiem, zostanę Wychowawcą na koloniach!


Znakomity pomysł! Co w takim razie trzeba zrobić, by takim wychowawcą zostać?


Wymagania wobec Wychowawców Wypoczynku opisują dwa dokumenty prawne:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

I wiem już to brzmi groźnie, ale wcale tak nie jest. Te dokumenty opisują jakie warunki należy spełnić by zostać wychowawcą wypoczynku.


Krok 1. Musisz mieć ukończone 18 lat oraz posiadać minimum średnie wykształcenie

Niestety nie ma możliwości, by Wychowawcą Wypoczynku została osoba, która nie spełnia tych wymagań. Często gdy informuję potencjalnych kursantów o tym fakcie słyszę: „A ja byłam na koloniach i tam moim wychowawcą był ktoś, kto nie ukończył jeszcze szkoły średniej!”


W takim wypadku istnieją 2 możliwości:

1. Ta osoba była wychowawcą nielegalnie, ewentualnie sprawowała tylko funkcję pomocy wychowawcy

2. Był to obóz harcerski- obowiązek dotyczący ukończenia szkoły średniej nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie[1].


Krok 2. Musisz ukończyć kurs na Wychowawcę Wypoczynku

Według obowiązujących przepisów organizatorem kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku mogą być placówki doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których jest mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)[2].


Oznacza to, że nie będąc placówką doskonalenia nauczycieli należy posiadać zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursu. Zgoda musi być wydana w województwie, w którym odbędą się zajęcia. To znaczy, że jeśli chcesz odbyć kurs w np. w Poznaniu organizator musi posiadać zgodę Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, analogicznie w Łodzi będzie to Łódzki Kurator itd.


Warto sprawdzić, czy organizator kursu, na który chcesz się wybrać posiada zgodę Kuratorium, jeśli jej nie posiada, a nie jest placówką doskonalenia nauczycieli to wydane uprawnienia nie będą legalne i Kuratorium podczas kontroli wypoczynku może je podważyć.

Warto także sprawdzić kto prowadzi zajęcia na kursie- jeśli jest to osoba, która nigdy nie była na koloniach- istnieje możliwość, że przez kilka dni będziecie czytać ustawy.


Zdjęcie przedstawia grupę osób podczas kursy na WychowawcęKrok 3. Nie możesz być osobą karaną

Dokładnie przepis brzmi:

nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu[3]


W praktyce trzeba po prostu dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o niekaralności.


Można je załatwić w jeden dzień, wystarczy iść do punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (najczęściej znajdują się one w Sądach Okręgowych), zapłacić za wydanie informacji (zaświadczenie kosztuje 30 zł) i złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez pracownika na miejscu.Krok 4. Musisz być zdrowy

By rozpocząć pracę jako Wychowawca musisz posiadać zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do Twojej pracy z dziećmi. Może być to zaświadczenie od lekarza ogólnego lub od lekarza medycyny pracy. Jeśli będziesz miał kontakt z żywnością będzie ci także potrzebne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.Krok 5. Napisz CV i aplikuj

W ten sposób dopełniłeś wszystkich obowiązków by zostać Wychowawcą Wypoczynku. Teraz już tylko od Ciebie zależy to czy pojedziesz na wakacje marzeń!

O tym jak dobrze napisać CV i na co zwrócić uwagę przy wyborze pracodawcy będziemy jeszcze pisać.


Wam też wydaje się to trochę skomplikowane? Niestety jest to nie do przeskoczenia…

Dajcie znać co myślicie w komentarzach.[1] Źródło: Ustawa o systemie oświaty


[2] Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl


[3] Źródło- ustawa o systemie oświaty


Комментарии


bottom of page