wrocław.png
Rzeszów.png
Kielce.png
Katowice.jpg
Poznań.jpg
Opole.png

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WNKPSE.5632.26.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WNKPSE.5632.3.2019

kurs Wychowawcy Wypoczynku: ERA.5632.20.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: nie dotyczy

kurs Wychowawcy Wypoczynku: KO.II.5632.9.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: KO.II.5632.3.2019

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WE.5632.1.21.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WE.5632.2.13.2018

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WNS.5632.1.15.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WNS.5632.2.18.2018

kurs Wychowawcy Wypoczynku: nie dotyczy

kurs Kierownika Wypoczynku: nie dotyczy

Olsztyn.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WKWO.5632.19.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WKWO.5632.19.2018

Warszawa.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku: nie dotyczy

kurs Kierownika Wypoczynku: nie dotyczy

Lublin.png

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WES.5632.15.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WES.5632.1.2019

Kraków.gif

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WO.II.5632.17.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WO-II.5632.22.2018

gorzów.png

kurs Wychowawcy Wypoczynku: KO.I.5632.11.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WNS.5632.2.18.2018

Łódź.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku : ŁKO.WRE.5632.24.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: ŁKO.WRE.5632.26.2018

Szczecin.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WWEAS.5632.18.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: WWEAS.5632.19.2018

Bydgoszcz.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku: WEPSiP.5632.8.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: aktualizacja - kwiecień 2019

Gdańsk.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku: OI.5632.14.2018

kurs Kierownika Wypoczynku: OI.5632.17.2018

Białystok.jpg

kurs Wychowawcy Wypoczynku: PG.5632.2.2019

kurs Kierownika Wypoczynku: PG.5632.1.2019

Honorowanie

Wg. prawa polskiego wszystkie uzyskane uprawnienia honorowane są na terenie całej Polski, w tym przez wszystkie instytucje państwowe oraz w obsłudze polskich grup na terenie Europy. 

Firma ITW jako jedyna w Polsce posiada zgody

16 Kuratoriów Oświaty na organizację kursu, co potwierdza jego legalność i wszechstronność.

Wszystkie wydane zgody każdego roku szkolnego są odnawiane w celu aktualizacji uprawnień. 

Po zakończonych kursach firma ITW jest administratorem Państwa danych, zaś legalność kursu potwierdzają wydane zgody przez
Kuratorium Oświaty.