Dofinansowanie 100% na 
Kurs 
Opiekuna w żłobku
lub klubie dziecięcym

Posiadamy środki na dofinansowanie szkolenia w 100% z Funduszy Europejskich.

Warunkiem refundacji szkolenia jest ukończenie szkolenia (80% obecności)

Wartość projektu: 1 999 854,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 875,90 zł

Dla kogo posiadamy dofinansowanie?

Refundacja 100 % dla osób:

 • w wieku powyżej 29 lat, tj. osób, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin),

 • pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (z wynagrodzeniem do 2600 brutto)

 • posiadających wykształcenie min. średnie (wymóg Ministerstwa)
   

UWAGA! JEST TO PROJEKT DLA OSÓB PRACUJĄCYCH. NIE DOTYCZY OSÓB BEZROBOTNYCH

Skakanie na łóżku

O przystąpieniu do projektu świadczy kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja kończy się za:

 

Pozostało 30/60 miejsc!

 

Wymagane dokumenty

Aby przystąpić do projekt, będziemy wymagać:
 

 1. ksero/skanu obecnej umowy

 2. zaświadczenia o zarobkach

 3. podpisania umowy I ZAŁĄCZNIKÓW w biurze projektu (Toruń) 

 4. Odbycie 1-godzinnego doradztwa zawodowego (w dniu podpisania umowy)

 5. Podpisanie oświadczenia uczestnika projektu nt. sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie - załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w Projekcie

Warunki darmowego projektu

Ukończenie kursu. W przypadku zajęć stacjonarnych 80 % obecności.

Obecność

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione warunki dot. wieku, zamieszkania i dochodu - należy podpisać umowę w biurze projektu i odbyć 1-godzinę doradztwa.

Podpisanie dokumentów

Uczestnik projektu zobowiązany jest, w okresie nie później niż do 90 dni kalendarzowych od momentu zakończenia udziału w projekcie do przedstawienia Beneficjentowi dokumentów (np. umowy o pracę, dokumentów potwierdzających awans) potwierdzających poprawę jego sytuacji na rynku pracy.

 

Poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy rozumie się:

 • przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub

 • przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia

 • zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji / umiejętności / kwalifikacji lub

 •  awans w dotychczasowej pracy lub 

 • zmiana pracy na wyżej wynagradzaną

Po projekcie

Zasady

rekrutacji

 1. Jeżeli jesteś zainteresowany/a projektem wypełnij formularz kontaktowy

 2. Oczekuj na kontakt z naszej strony (do 5 dni)

 3. Zbierz wymagane dokumenty

 4. Umów się na podpisanie umowy

 5. Dołącz do szkolenia

Co to jest za kurs

Nowoczesna platforma

Stworzyliśmy od podstaw platformę, na której umieściliśmy materiały

Kurs odbędzie się w czasie rzeczywistym online - w formie weekendowej i popołudniowej. 

Start kursu: 1 października 2020

Pytania
odpowiedzi

Świadczenia te nie są wynagrodzeniem za wykonaną pracę i tym samym nie stanowią zarobku. 

Czy świadczenia pozapłacowe takie jak renta i emerytura wliczane są do zarobków w ramach kryterium dochodowego dot. grupy objętej wsparciem?

Tak. Wg. aktualnych przepisów, aby ukończyć kurs - należy posiadać wykształcenie min. średnie. 

Czy muszę posiadać wykształcenie min. średnie?

Kobieta na urlopie wychowawczym, czyli osoba bierna zawodowa nie należy do żadnej z ww. grup, czyli nie spełnia kryteriów udziału w projekcie i tym samym nie może być jego uczestnikiem.

Czy kobieta na urlopie wychowawczym zaliczana jest do osób pracujących i spełnia kryteria udziału w projekcie

Nie. Projekt przeznaczony jest dla osób aktywnych zawodowo. Aby wziąć udział w projekcie należy posiadać umowę i nie zarabiać więcej niż 2600 zł brutto.

Czy mogę skorzystać z projektu, będąc osobą bezrobotną?

biuro.itw@gmail.com

tel. 668-378-550

 • w-facebook
 • Instagram Social Icon

© 2020 Mariusz Gorzycki