Dofinansowanie 100% na 
Kurs 
Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym MPiPS, 280 godz.

Posiadamy środki na dofinansowanie szkolenia w 100% z Funduszy Europejskich.

Warunkiem refundacji szkolenia jest ukończenie szkolenia (80% obecności)

Wartość projektu: 1 999 854,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 875,90 zł

Dla kogo posiadamy dofinansowanie?

Refundacja 100 % dla osób:

 • w wieku powyżej 29 lat, tj. osób, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin),

 • pracujących lub zamieszkujących na obszarze Włocławka, Inowrocławia, Brodnicy, Chełmna, Grudziądza, Nakła nad Notecią, Świecia, Rypina oraz woj. kujawsko-pomorskie 

 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (z wynagrodzeniem do 2600 brutto)

 • posiadających wykształcenie min. średnie (wymóg Ministerstwa)
   

UWAGA! JEST TO PROJEKT DLA OSÓB PRACUJĄCYCH. NIE DOTYCZY OSÓB BEZROBOTNYCH

Skakanie na łóżku

O przystąpieniu do projektu świadczy kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja kończy się za:

 

Pozostało 12 miejsc!

 

Wymagane dokumenty

Aby przystąpić do projekt, będziemy wymagać:
 

 1. ksero/skanu obecnej umowy

 2. zaświadczenia o zarobkach

 3. podpisania umowy I ZAŁĄCZNIKÓW w biurze projektu (Toruń) 

 4. Odbycie 1-godzinnego doradztwa zawodowego (w dniu podpisania umowy)

 5. Podpisanie oświadczenia uczestnika projektu nt. sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie - załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w Projekcie

Warunki darmowego projektu

Obecność

Ukończenie kursu. W przypadku zajęć stacjonarnych 80 % obecności.

Za każdą godzinę zajęć wypłacamy stypendium szkoleniowe 6,4 zł. 

Podpisanie dokumentów

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione warunki dot. wieku, zamieszkania i dochodu - należy podpisać umowę w biurze projektu i odbyć 1-godzinę doradztwa.

Po projekcie

Uczestnik projektu zobowiązany jest, w okresie nie później niż do 90 dni kalendarzowych od momentu zakończenia udziału w projekcie do przedstawienia Beneficjentowi dokumentów potwierdzających aktualny status na rynku pracy, np. aktualna umowa o pracę.

Zasady

rekrutacji

 1. Jeżeli jesteś zainteresowany/a projektem wypełnij formularz kontaktowy

 2. Oczekuj na kontakt z naszej strony (do 5 dni)

 3. Zbierz wymagane dokumenty

 4. Umów się na podpisanie umowy

 5. Dołącz do szkolenia

Co to jest za kurs

Nowoczesna platforma

Stworzyliśmy od podstaw platformę, na której umieściliśmy materiały

Kurs odbędzie się w czasie rzeczywistym online - w formie weekendowej i popołudniowej. 

Przewidywany start kursu:
połowa kwietnia/maja

Pytania
odpowiedzi

Czy świadczenia pozapłacowe takie jak renta i emerytura wliczane są do zarobków w ramach kryterium dochodowego dot. grupy objętej wsparciem?

Świadczenia te nie są wynagrodzeniem za wykonaną pracę i tym samym nie stanowią zarobku. 

Czy muszę posiadać wykształcenie min. średnie?

Tak. Wg. aktualnych przepisów, aby ukończyć kurs - należy posiadać wykształcenie min. średnie. 

Czy kobieta na urlopie wychowawczym zaliczana jest do osób pracujących i spełnia kryteria udziału w projekcie

Kobieta na urlopie wychowawczym, czyli osoba bierna zawodowa nie należy do żadnej z ww. grup, czyli nie spełnia kryteriów udziału w projekcie i tym samym nie może być jego uczestnikiem.

Czy projekt jest darmowy?

Tak. Projekt w całości jest finansowany ze środków UE. Opiekunem projektu jest Urząd Pracy

Czy mogę skorzystać z projektu, będąc osobą bezrobotną?

Nie. Projekt przeznaczony jest dla osób aktywnych zawodowo. Aby wziąć udział w projekcie należy posiadać umowę i nie zarabiać więcej niż 2600 zł brutto.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia będą się odbywały w weekendy. Podczas pierwszej edycji projektu były to piątki od 16:30, soboty i niedziele. 

Kontakt:
ITW POLSKA
Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń
tel. 668378550

 • w-facebook
 • Instagram Social Icon

© 2021 ITW POLSKA

 

©Copyright